Endüktif Halka Kodlayıcılar

‘Halka kodlayıcı’ terimi genel olarak boş bir merkeze sahip geniş çaplı döner ya da açılı kodlayıcıları tanımlamak için kullanılır. Çoğu halka kodlayıcı, Sabit bir elektro-optik transdüserle bağlantılı olarak dönen halka biçimli optik bir ağın kullanıldığı optik teknik kullanılmaktadır. Optik halka kodlayıcılar, rotorun hareketinin sensörün ölçümüne göre hassas bir şekilde sınırlandığı ve toz veya yabancı maddelerin sensörün hareketine etki edemediği uygulamalar için uygundur.

Ancak zorlu ortam uygulamalarında (özellikle yoğuşma veya toz olduğunda) veya rotorun hareketinin hassas bir şekilde sınırlanamadığı uygulamalar genelde optik halka kodlayıcılar için uygun değildir. Bu tür uygulamalarda ideal çözümü endüktif halka kodlayıcılar sunar.

Zettlex Endüktif Halka Kodlayıcılar

Optik halka kodlayıcılardan farklı olarak, Zettlex ‘IncOder’ endüktif halka kodlayıcılar açısal konumu ve hızı doğru bir şekilde ölçmek için bir transformatör veya endüktif teknik kullanır. IncOder’ler geleneksel optik teknolojiye güvenilemeyecek olan zorlu şartlara uygundur.

IncOder’lerin 2 parçası bulunur – bir Statör ve bir Rotor. Parçaların her biri geniş bir halkadır ve geçiş şaftlarının, kontak bileziklerinin, optik liflerin, boruların ve kabloların geçişini kolaylaştırır.  Statöre güç verilir ve Rotor pasiftir.  Statörde güç almak ve mutlak çıkış sinyali üretmek için gerekli tüm elektronik kısımlar bulunur.  Sinyal herhangi bir harekete gerek olmaksızın Rotorun mutlak konumunu gösterir.  Özel kaplinlere gereksinim yoktur ve Rotor ile Statörün doğrudan taşıyıcı ürüne vidalanması yeterlidir.  Önemli bir diğer unsur da, rulmanlar olmadığından ürünlerin yabancı maddelerden olumsuz etkilenmiyor oluşudur. IncOder’ler suyun veya yağın içine sokulabilir ve hassas mekanik montaja gerek yoktur.

Temaslı, hassas veya aşınan parçaları olmadığından, endüktif halka kodlayıcılar servis veya bakım gerektirmez ve gerçek ‘tak ve unut’ tipi çözümlerdir.

Endüktif Kodlayıcı

Şek. 1. Zettlex ‘IncOder’ endüktif halka kodlayıcılar geleneksel optik teknolojiye güvenilemeyecek olan zorlu şartlara uygundur.

Daha fazla okuma