Fırçasız Kodlayıcı

Fırçasız kodlayıcılar açı ölçen cihazlardır. Bazen fırçasız çözücüler, döner değişken diferansiyel transformatörleri (RVDT’ler) veya endüktif kodlayıcılar olarak da isimlendirilmektedirler. Fırçasız motorlarda olduğu gibi, fırçasız kodlayıcılarda rotorla bir elektrik bağlantısı yoktur ve bu sebeple elektrik kontaklarına, kontak bileziklerine veya fırçalara gereksinim duyulmamaktadır.

Bu synchro’lar veya taşıyıcı sistem tarafından rotora AC sinyali sağlanan bazı çözücüler gibi fırçalı cihazlardan farklıdır. Aktif rotorun yeri diğer sargılara göre değiştiğinden, endüktif kuplaj miktarı açısal konuma orantılı olarak değişmektedir.

Fırçasız kodlayıcıların avantajları uzun ömürlü olmaları ve periyodik servis veya bakım gerektirmemeleridir. Fırçasız kodlayıcının en popüler türü endüktif kodlayıcı ya da inkoderdir. İnkoderler fırçasız çözücülerle aynı temel fizik prensiplerini kullanır:- pasif bir rotor, açısal konumuna göre, bir statöre olan endüktif kuplajı değiştirir. Endüktif kodlayıcının avantajı yüksek seviyede güvenilirliğe, doğruluğa ve zorlu koşullarda uzun ömre sahip olmasıdır. İnkoderler genelde ‘tak ve unut’ tip cihazlar olarak tanımlanır.