Inductosyn® Karşılaştırması

Inductosyn®, ABD’li Farrand Controls şirketine ait bir çeşit endüktif konum sensörünün ticari adıdır.

Inductosyn® endüktif konum sensörleri, uzay uygulamaları dahil olmak üzere, çok çeşitli yüksek güvenilirlik ve güvenlik gerektiren ekipmanda uzun süredir başarıyla kullanılmaktadır.

Hem Inductosyn® hem de Zettlex IncOder™ endüktif açılı kodlayıcılar temassız, endüktif prensiplerden yararlanır ve yassı, disk biçimli bir rotora ve statöre sahiptirler. Her ikisi de kapasitif ve optik tekniklere güvenilemeyecek olan zorlu ortamlarda şaft açısı ve hızının hassas bir şekilde ölçümü için uygundur.

Inductosyns® mızraklı, harici bir elektronik setinden güç almakta ve bu vasıtayla kontrol edilmekte, Zettlex endüktif açılı kodlayıcıların elektronikleri ise Statör içinde yer almakta, böylece durumlarını kontrol edebilmek ve arıza durumunda hata sinyalleri verebilmek için bir dizi Dahili Test gerçekleştirebilmektedir.

Zettlex endüktif açılı kodlayıcılarda ITAR kısıtlamaları yoktur ve ITAR tarafından listelenen hiçbir parça kullanılmamaktadır.

IncOder™ gibi standart Zettlex endüktif açılı kodlayıcılar Birleşik Krallık devlet ihracat lisansı gerektirmemektedir.

Inductosyn Karşılaştırması

Şek. 1. Zettlex IncOder’lerde durumlarını kontrol etmek ve arıza durumunda hata sinyalleri vermek için bir dizi Dahili Test gerçekleştirebilmelerini sağlayan tam entegre elektronikler bulunmaktadır