Synchro

Synchro’lar tipik olarak döner ekipmanların açısal konumuyla ilgili geribildirim alınmasında kullanılır. Synchro’lar, birincil ve ikincil arası kuplajları iki sargının nispi oryantasyonunun fiziksel olarak değiştirilmesiyle değiştirilebilen transformatörlerdir.

Synchro’ların genel fiziksel yapısı daha çok bir elektrik motoruna benzer. Transformatörün rotora bağlı olan birincil sargısı bir alternatif akımla harekete geçirilir. Elektromanyetik endüksiyon sebebiyle, akım statör üzerinde birbirlerine 120 derece açıyla sabitlenmiş olan üç adet ikincil sargıya akar. İkincil akımların nispi büyüklükleri ölçülür ve rotorun statöre göre nispi açısının belirlenmesinde kullanılır. Verici synchro ile beraber dönecek alıcı synchro’nun doğrudan tahrik edilmesi için ikincil akımlar da kullanılabilir.

Synchro’ların Modern Alternatifi

Bugünlerde nispeten az sayıda synchro üretilmekte, ve üretilenlerin çoğunluğu da eski sistemlerde kullanılmaktadır. Synchro’ların yerini büyük oranda Zettlex endüktif açılı kodlayıcılar gibi daha düşük maliyetli aygıtlar almıştır.

Zettlex endüktif açılı kodlayıcılar synchro’larla benzer endüksiyon prensiplerine dayalıdır ve bu sebeple zorlu ortamlarda benzer seviyede güvenilirlik ve yüksek seviyede hassasiyet sağlarlar. Bununla birlikte, Zettlex endüktif açılı kodlayıcılarda geleneksel transformatör yapıları yerine ana bileşen olarak baskı devre kartlarını içeren zarif bir endüktif tekniği kullanılmaktadır. Bu sayede daha küçük, daha hafif ve daha az maliyetli aygıtlar olurlar. Zettlex kodlayıcıların synchro’lardan farklı olduğu bir diğer unsur, rotorlarına elektrik bağlantısı yapılmasının gerekmemesidir.

Zettlex IncOder’lerin Tipik Uygulamaları

 • Döner bağlantılar ve yalpa çemberleri
 • Aktüatör servoları ve motor kodlayıcıları
 • Elektro-optik ve kızıl ötesi kamera sistemleri
 • Helyostatlar ve solar ekipmanlar
 • Robotik kollar ve CNC makinesi araçları
 • Test ve kalibrasyon ekipmanları
 • Hafif ve ağır kalibreli silah sistemleri
 • Hedefleme sistemleri ve menzil bulucular
 • Anten yönlendirme aygıtları ve teleskoplar
 • Ambalajlama ve laboratuvar otomasyonu
 • Tıbbi tarayıcılar ve cerrahi ekipmanlar
 • Vinçler ve teleskopik manipülatörler
synchro resolver

Şek. 1. Zettlex endüktif açılı kodlayıcılar baskı devre kartları içeren endüktif bir teknikten yararlandıklarından, synchro’lara kıyasla daha küçük, daha hafif ve daha düşük maliyetli alternatiflerdir.