Yassı Çözücüler

Yassı çözücüler doğru konum ve hız (ayrıca komütasyon) geribildirimi sağlar ve genelde zorlu uygulamalar için tercih edilir. Yassı çözücüler genelde sağlam bir yapıya sahiptir ve teknolojilerinin nem, yağ, toz, sıcaklık ve titreşim faktörleri içeren agresif ortamlarda güvenli olarak çalıştığı büyük oranda kanıtlanmıştır.

Yassı çözücüler, özellikle de fırçasız yassı çözücüler, hassas ekipmanlarda diğer bazı elektronik geribildirim aygıtlarının yapısal veya sıcaklık sınırlamaları olmaksızın doğru veriler sağlayabilmektedir. Yassı çözücüler genelde askeri, havacılık veya ağır endüstri ekipmanları gibi zorlu uygulamalarda karşılaşılan darbe ve titreşim seviyeleriyle rahatlıkla başa çıkabilir.

Yassı Çözücülerin Modern Alternatifi

Synchro’lar, fırçasız çözücüler, RVDT’ler, RVIT’ler ve Inductosyns™ ile birlikte yassı çözücüler ‘geleneksel’ endüktif konum sensörleri olarak kabul edilir. Zettlex IncOder gibi modern alternatifler zorlu ortamlarda konum ve hız geribildirimi için daha düşük maliyetli, daha doğru, daha kompakt ve hafif çözümlerdir ve yassı çözücü teknolojisinin sağladığından daha fazla güvenilirlik sağlarlar.

Zettlex IncOder’lerin düşük eksenel yüksekliği ve geniş geçiş delikleri döner mafsallar, yalpa çemberleri ve büyük şaft tasarımları gibi uygulamalarda kolay kurulum imkanı verir. Zettlex IncOder’ler havacılık, savunma ve endüstriyel uygulamalarda görülen çok agresif çalışma ortamlarında kendilerini kanıtlamıştır.

Yassı Çözücüler

Şek. 1. Zettlex IncOder’ler geleneksel yassı çözücülere kıyasla daha düşük maliyetli, daha doğru, daha kompakt ve daha hafiftir