IncOder nasıl kalibre edilir?

Kalibrasyon yalnızca astronomik teleskoplar gibi bazı ultra hassas uygulamalar için gereklidir. IncOder ölçümleri kaydedilip, aygıtın bağlı olduğu sistemdeki bir arama tablosundaki referans ile karşılaştırılır. Bu düzenleme içsel doğrusalsızlık ya da kurulum toleranslarından kaynaklanan yanlışlıkları ortadan kaldırır. Çözünürlük ve tekrar edilebilirlik kalibrasyondan etkilenmez.

< Back to FAQs

Zettlex Ürünleri hakkında daha fazla bilgi