Yakındaki metal objeler Zettlex sensörleri etkiler mi?

IncOder ve LINTRAN ürün serileri yakındaki metal objelerden etkilenmemektedir.

Yakındaki metal objeler yalnızca OEM ya da ambalajsız sensörler – bir diğer deyişler, bir ana mekanik yapı içine koyulacak olanlar – söz konusu olduğunda göz önüne alınmalıdır OEM ya da ambalajsız sensörlerimizin veri sayfalarından bazılarında bir metal ‘uzak tutma’ alanı ibaresi görürsünüz.

Metal objeler – ya da özellikle belirtmek gerekirse iletken objeler – Zettlex sensörleri yalnızca sensörün sargılarının yakınında olduklarında etkiler. Bu sargılar sensörün anteninin (statör) veya hedefinin (rotor) ana yüzlerinde yer alır. Bu malzemelerin manyetik özelliklerinin bir etkisi yoktur – ana etki iletkenlikleriyle ilgilidir.

İletken malzemeler, sensörün sargılarının yakınında olduklarında sensörün alanını etkileyebilir, çünkü sensörün alanı için bir fluks yolu sağlayabilirler. Bu, sensörün ölçüm performansını etkileyebilir.

Metal objelerden bahsettiğimizde, pek çok açıdan iletken objelerden bahsediyoruzdur. Bir diğer deyişle, alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, dökme demir, vb.den yapılmış olan objelerden. Polimer, cam, su, potting bileşikleri veya seramik gibi malzemelerin iletkenliğinin bir etkisi yoktur.

Bir Zettlex sensörün sargılarının çevresi ya da dış kenarlarındaki metal objelerin az etkileri vardır ya da hiç etkileri yoktur. Buna bağlı olarak, bir döner sensörün ortasından geçen metal şaftlar ya da döner, lineer veya eğri-lineer çevresindeki metal muhafazaların az bir etkisi vardır ya da hiç etkisi yoktur.

En önemli endişe konusu sensörün anteninin (statör) ya da rotorunun (hedef) arka tarafında yakınında olan metal objelerdir.

İç yarıçapı r ve dış yarıçapı R olan bir döner sensörde, metal objeler yalnızca statör ya da rotorun arka yüzüne (R-r)/2’den yakın olduklarında önem arz eder. Bunlar tipik olarak bazı Zettlex veri sayfalarında belirtilen metal uzak tutma alanlarının boyutlarıdır. Metal objeler bu bölgeye düşük iletkenliğe sahip olmaları (örn. paslanmaz çelik); sargının alanına kıyasla daha küçük bir kesit alanına sahip olmaları (örn. küçük çaplı bir dübel ya da pin) ya da düzlemsel açılarının sabit olması (örn. düzlemsel bir metal ya da bakır levha) durumlarında bu alana taşabilir. Bu durumlarda, genellikle metal objelerin ölçüm performansını etkilemeden statör ya da rotor sargılarının arka yüzlerine (R-r)/4’e kadar yaklaşmalarına izin verilebilir.

L Uzunluğa (ölçüm ekseni boyunca) ve t genişliğe (ölçüm ekseni genişliğince) sahip sargıları olan lineer ya da eğri-lineer sensörlerde, metal objeler yalnızca antenin ya da hedefin arka yüzlerine t/2’den yakın olduklarında göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar tipik olarak bazı veri sayfalarımızda belirtilen metal uzak tutma alanlarının boyutlarıdır. Metal objeler bu bölgeye düşük iletkenliğe sahip olmaları (örn. paslanmaz çelik); sargının alanına kıyasla daha küçük bir kesit alanına sahip olmaları (örn. küçük çaplı bir dübel ya da pin) ya da düzlemsel açılarının sabit olması (örn. düzlemsel bir metal ya da bakır levha) durumlarında bu alana taşabilir. Bu durumlarda, genellikle metal objelerin anten ya da hedef sargılarının arka yüzlerine t/4’e kadar yaklaşmalarına izin verilebilir.

Yukarıda belirtilen boyutların dışında kalan metal objelerin sensör performansı üzerinde etkisi yoktur.

Bazı durumlarda metal objelerin bu yaklaşmama alanlarının dışında kalması uygulanabilir değildir. Bu durumlarda lütfen Zettlex ile irtibata geçin – bir sensör tasarımını, çok yakın metal objelere dayanabilecek şekilde değiştirebiliriz. Bunu daha önce alanın çok büyük öneme sahip olduğu pek çok durumda başarıyla gerçekleştirdik.

< Back to FAQs

Zettlex Ürünleri hakkında daha fazla bilgi