Havacılık Uygulamaları için Konum Sensörleri

Havacılık sektörü, elektrikli ekipmanların zorlu ortamlarda uzun süreler boyunca güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını gerektirir. Ayrıca yakıt verimliliği ve maliyetleri de giderek önem kazanmaktadır, yani ağırlıkların minimize edilmesi ve bakımların azaltılması yönündeki baskı artmaktadır. Bu etmenler Zettlex teknolojisinin havacılık uygulamalarına uygun olduğu anlamına gelmektedir.

Askeri ve sivil havacılık sektörüne sabit ve döner kanatlı hava taşıtları için aşağıdakileri içeren standart ve özel ürünler sağlamaktayız:

Sensors for UAV Aerospace
Aerospace position sensors

Havacılık Uygulama Gereklilikleri

Zettlex sektörün aşağıdakileri içeren özel gerekliliklerine aşinadır: –